Hírek

Testületi ülés – szöveges közvetítés

Komló – Hosszú idő után újra testületi ülést tartanak Komlón. Összesen öt napirendi pontról tárgyalnak a képviselők. Cikkünk folyamatosan frissül.

 

1. Alpolgármester-választás, tiszteletdíj megállapítás

Javaslat:

Polics József fenntarja álláspontját, amely szerint a képviselő-testület működéséhez a képviselő-testület tagjai közül egy fő alpolgármester megválasztása szükséges és elégséges, a további egy fő külsős alpolgármester megválasztását indokolatlannak tartja. A polgármester Kispál Lászlót javasolja továbbra is alpolgármesternek.

Kispál László korábbi ígéretének megfelelően lemondott tisztségéről.

Döntés: Szünet után a képviselők titkos szavazással 11 igen és 1 tartózkodás mellett megszavazták Kispál Lászlót (KÖT) alpolgármesternek, akinek tiszteletdíja 314 ezer forint, míg költségtérítése 47 ezer forint lesz. (7 igen, 5 nem szavazat)

 

+ 1. Sportközpont felújítása – pótigény (utólag felvett napirendi pont)

A bontás során derült ki, hogy plusz munkákra lesz szükség, amelynek költsége 400 ezer forint (a beruházás teljes összege 70 millió Ft).

Döntés: A képviselők 12 igen szavazattal elfogadták a javaslatot. 

 

2. Pályázat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására

Javaslat:

A képviselő-testület az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” megnevezésű pályázati kiírás keretében az alábbi alcélra történő pályázat benyújtását határozták el:

Belterületi utak, járdák, hidak felújítása:
– a Szilvási útnak (3642 hrsz) a Táncsics Mihály utca becsatlakozásától az Alkotmány utcáig tartó szakaszának és a hozzátartozó járdaszakasznak a felújítása;
– az Alkotmány utca (3771 hrsz) alsó szakaszának felújítása.

(A végső cél egy komplett útfelújítás a 8-as buszjárat útvonalán.)

Döntés: A képviselők 12 igen szavazattal elfogadták a javaslatot. 

 

3. 2020. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat

Döntés: A képviselők 12 igen szavazattal elfogadták a javaslatot.

 

4. Felszabadított költségvetési elhatárolások pótlása

Javaslat:

– A Komlói Napok és Bányásznap, valamint a Borbála Napi rendezvények kivételével törölnek minden rendezvényt, kivéve azokat, amelyek 100 százalékban pályázati bevétel és/vagy kötött maradvány terhére finanszírozottak. Zárolják valamennyi törölt rendezvény minden kiadási előirányzatát, beleértve a reprezentációs kiadásokat tartalmazó személyi jellegű és járulék előirányzatokat is az önkormányzat költségvetésében.
– A Komlói Napok és Bányásznap rendezvényeire betervezett előirányzatot részlegesen zárolják azzal, hogy annak lebonyolítására csak a Komló Város Önkormányzat Közösségek Háza, Színház- és Hangversenyterem intézmény költségvetésébe betervezett bruttó 3 millió forint összegű dologi előirányzat, és az önkormányzat költségvetésébe betervezett egymillió forint személyi jellegű juttatás és járuléka (reprezentáció), valamint a tűzijátékra már szerződéssel lekötött dologi jellegű előirányzat kerülhet felhasználásra.

Döntés: A képviselők 12 igen szavazattal elfogadták a javaslatot.

 

5. „KBSK100” alszámla

Javaslat:

Alszámla nyitása a KBSK alapításának 100. évfordulójához kapcsolodó rendezvények támogatására.

Döntés: A képviselők 12 igen szavazattal elfogadták a javaslatot.

 

A következő testületi ülés július 16-án lesz.

 

Fotó: Schell Bence

 

Szólj hozzá!

Hirdetés