Hírek

Lezárt sportpályák, látogatási tilalom, elmaradó esküvők

Komló – Hirdetményt adott ki a Komlói Operatív Munkacsoport a veszélyhelyzetre vonatkozó helyi szabályozásról. Íme, a részletek.

 

I. Egészségügyi alapellátás:

1. Háziorvos és házi gyermekorvosi szolgálatok

A háziorvos és házi gyermekorvosi szolgálatok a korábban megszokottak szerint működnek, azonban kérjük a Tisztelt Betegeket, hogy a kialakult helyzetre tekintettel előzetes telefonos egyeztetést követően menjenek a rendelőkbe, annak érdekében, hogy a váróteremben történő zsúfoltság elkerülhető legyen.

2. Központi ügyeleti ellátás

Az ügyeleti ellátás tekintetében arra kérjük a Tisztelt Betegeket, hogy kizárólag sürgős – görcsölő, lázas állapot – esetekben vegyék igénybe a városi központi ügyeleti ellátást. Panaszuk esetén elsődlegesen telefonon kérjenek tájékoztatást. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az ügyelet rendelőjének várótermében egyidejűleg kizárólag egy beteg tartózkodhat, a többi betegnek a rendelő előtti közterületen szükséges várakoznia.

3. Védőnői szolgálat

A területi védőnők 2020. március 17. napjától családlátogatásokat nem végeznek. Kizárólag az újszülötteknél valamint sürgős esetekben végeznek látogatást, a megfelelő védőfelszerelés (maszk, gumikesztyű) alkalmazásával. Egyéb esetekben a védőnő a gondozottakkal telefonon és interneten web kamerán keresztül tartja a kapcsolatot.
A területi védőnők a tanácsadásokat a szokott rend szerint megtartják, azonban kérjük, hogy előzetesen időpontot egyeztetni szíveskedjenek.
Felhívjuk figyelmüket, hogy a védőnői szolgálat helyiségeiben minden dolgozó és gondozott részére a kézfertőtlenítés kötelező.

II. Komlói Közös Önkormányzati Hivatal működése:

A Komlói Közös Önkormányzati Hivatalban 2020. március 16. (hétfő) napjától határozatlan ideig az ügyfélfogadás szünetel.

Szociális ügyek: A halaszthatatlan, soron kívül intézendő szociális ügyek elintézhetők telefonon keresztül vagy személyesen hétfő és szerdai napokon 8.00-16.00 óra között kizárólag a hivatal portaszolgálatán keresztül. Szociális ügyekben elérhetőség: +36-30/452-83-41, 06-72/584-000; fritsine@komlo.hu

Anyakönyvi ügyek: Kizárólag haláleset anyakönyvezésére van lehetőség hétfőtől péntekig 8.00-16.00 óra között, kizárólag a hivatal portaszolgálatán keresztül.  Az előjegyzett esküvők megtartására a házasulandók és a két fő tanú jelenlétében kerülhet sor, új esküvő felvételére a veszélyhelyzet ideje alatt nincs lehetőség.  Anyakönyvi ügyekben elérhetőség: 06-72/584-034; feketeildiko@komlo.hu

Helyi adóügyek: Az igazolhatóan az ügyfélfogadás szüneteltetéséből eredő mulasztásokért az Önkormányzati Adóhatóság nem szab ki bírságot. Általános adóügyi elektronikus elérhetőség: ado.ph@komlo.hu

Hagyatéki ügyek, működési engedélyek, termőföld hirdetmények, kereskedelmi- és ipari tevékenységgel kapcsolatos ügyintézés: e tárgykörökben az elektronikus ügyintézés lehetősége folyamatosan biztosított. Elérhetőség: rieszvirag@komlo.hu, faragoneandrea@komlo.hu

Pénztári kifizetés: A hivatalban a pénztári kifizetés is szünetel, így a megállapított juttatások és egyéb kifizetések teljesítése ebben az időszakban banki átutalással, illetve postai úton történik.

A hivatal nyomatékosan kéri a Tisztelt Ügyfeleit, hogy halaszthatatlan ügyeiket lehetőleg a személyes megjelenés elkerülésével telefonon vagy elektronikus kapcsolattartás útján intézzék. Személyes megjelenés esetén az ügyfelek a Városház téren várakozhatnak, és a hivatali portaszolgálat egyesével szólítja őket az épületbe.  A fenti ügykörökön kívül eső tárgyban központi telefonszám és e-mail cím áll rendelkezésre:
+36-72/584-000 és polghiv@komlo.hu

 

III. Nevelés-oktatási intézmények működése:

Az oktatási intézményekben 2020. március 16. napjától digitális munkarend került bevezetésre, az ehhez kapcsolódó részletszabályok kormányrendeletben kerülnek meghatározásra, valamint az intézmények folyamatosan tájékoztatják a diákokat.

Komló városában valamennyi óvoda és a bölcsőde nyitva tart. Azonban a kialakult járványügyi helyzetre tekintettel az alábbi működési rendet határoztuk meg:

Amennyiben a szülő a gyermek napközbeni ellátását, felügyeletét az otthonában meg tudja oldani – különösen azon gyermeknek, akinek valamelyik szülője nem dolgozik – kérjük, ne vegye igénybe az óvodai, bölcsődei ellátást. Kérjük, hogy ezt az érintett intézmények részére telefonon szíveskedjenek jelezni.

Minden gyermek, és intézményi dolgozó aki, vagy akinek családja érintkezett külföldről hazajövő személlyel minimum két hétig maradjon otthon.

Az a gyermek, aki náthás, köhög, az óvodai nevelésben és a bölcsődei foglalkozásokon nem vehet részt. Amennyiben az óvodapedagógusok, vagy a kisgyermeknevelők betegséget tapasztalnak, azonnal értesítik a szülőt, annak érdekében, hogy haladéktalanul vigyék haza a gyermeket.

Azon gyermeket, akinek a szülei nem tudják megoldani az otthoni felügyeletet, az óvoda, bölcsőde fogadja, de kérjük a szülőket, hogy a gyermeköltözőkbe ne lépjenek be.

A szülő érkezéskor az intézmény előterében adja át gyermekét az intézmény dolgozójának. Távozáskor szintén a dolgozók adják ki a gyermeket a szülőknek. A szülők türelmét kérjük, amíg a dolgozók a gyermekeket felöltöztetik.

A Körtvélyesi Óvodába közlekedő óvodabusz üzemeltetése 2020. március 17. napjától határozatlan ideig szüneteltetésre kerül.

 

IV. Városunkban működő egyéb intézményeket érintő szabályozások:

  • Komló Városi Sportközpont határozatlan ideig nem látogatható. Az intézmény által kiadott érvényes bérlettel rendelkező látogatók a kieső időszakot a veszélyhelyzet megszűnését követően érvényesíthetik.
  • A Szilvási városrészben található rekortán borítású sportpálya határozatlan ideig nem látogatható.
  • A KBSK külső látogatók előtt határozatlan ideig zárva tart.
  • Közösségek Háza, Színház- és Hangversenyterem intézmény külső látogatók előtt határozatlan ideig zárva tart.
  • József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény intézmény külső látogatók előtt határozatlan ideig zárva tart.
  • A Komlói Egészségcentrum, Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium Egészségügyi Központ valamennyi telephelyén, és osztályán határozatlan ideig látogatási tilalom van érvényben. A „Szent Borbála Otthon” Nonprofit Közhasznú Kft. valamennyi telephelyén látogatási tilalmat rendeltek el.

 

V. Helyi tömegközlekedésre vonatkozó szabályozások:

Tájékoztatjuk a Tisztelt Utasokat, hogy 2020. március 18. szerda éjféltől határozatlan ideig munkanapokon a tanítás nélküli (tanszüneti) munkanapokra vonatkozó menetrend lép életbe. A hétvégi napokon a menetrend nem változik.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe a tömegközlekedést. Fenti időponttól a buszvezetőnél történő jegyvásárlás, valamint az első ajtón történő felszállás nem biztosított.
Kérjük, hogy fokozottan figyeljenek a higiéniás szabályok betartására, valamint a sofőrtől 2 m távolságban szíveskedjenek tartózkodni.

 

VI. Helyi közszolgáltatások biztosítása:

1. Komlói Fűtőerőmű Zrt.
A Komlói Fűtőerőmű Zrt. a járványveszély kapcsán a személyes ügyfélszolgálatát 2020. március 17. napjától határozatlan időre bezárja. Az ügyek intézése elektronikusan, illetve telefonos úton történhet. Mérőóraállás bejelentése, illetve hibabejelentés a www.komloieromu.hu oldalon és az alábbi elérhetőségeken keresztül lehetséges:
06-72/582-119; hibabajelentes@komloieromu.hu; meroallas@komloieromu.hu
A fogyasztói rendszereken (lakásokban) történő hibajavítást csak azokban az épületekben végzik el, amelyek erre vonatkozó karbantartási szerződéssel rendelkeznek, és nem tartózkodik benne karantén alá rendelt személy.

2. Baranya-Víz Zrt.
A Baranya Víz Zrt. kéri az Ügyfeleket, hogy az ügyfélkapcsolati formák közül a személyes ügyfélszolgálati irodák felkeresése helyett, a telefonos, illetve az elektronikus ügyintézési módokat részesítsék előnyben, az alábbi elérhetőségeken keresztül:
Tel: 06-72/582-196, 06-72/582-201; ugyfel.komlo@baranyaviz.hu
A feltöltő kártyás vízmérőóra kártyájának töltése biztosított.

3. Dél-Kom Nonprofit Kft.
A Dél-Kom Nonprofit Kft. tájékoztatja az Ügyfeleket, hogy 2020. március 16. napjától a személyes ügyfélfogadás minden ügyfélszolgálaton és ügyfélképviseleten bizonytalan ideig szünetel.
Ügyintézés az alábbi elérhetőségeken lehetséges:
Komlói ügyfélképviselet: 72/483-866, e-mail: komloiugyfelkepviselet@delkom.hu

 

VII. Szociális intézmények működése:

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Komló Térségi Családsegítő-és Gyermekjóléti Szolgálat, valamint a Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ a megszokott rend szerint működik. Kérjük az ellátottakat és gondozottakat, hogy a személyes találkozások alkalmával fokozott figyelmet fordítsanak a higiénikus szabályok betartására.

VIII. Városgondnokság működési rendje:

Komló Város Önkormányzat Városgondnokságán 2020. március 16. napjától határozatlan ideig az ügyfélfogadás szünetel. Halaszthatatlan ügyek intézése esetén elektronikus úton vagy telefonon szíveskedjeken felvenni a kapcsolatot az alábbi elérhetőségen: 06-72/739-229

 

A koronavírus járvány megelőzése érdekében különös figyelmet kell fordítani az alábbiakra:

– Igyekezzen kerülni a közösségi tereket – így különösen a játszóterek, KRESZ park, – nagyobb tömeget, azokat a helyeket, ahol nagyobb mértékű a lakosság forgalma (boltok, gyógyszertár, orvosi rendelő), lehetőleg tartson 1,5 – 2 m távolságot!
– Fokozott figyelemmel és gyakorisággal alaposan mossanak kezet!
– Lakását napi rendszerességgel, többszöri alkalommal szellőztesse!
– Segítsék a környezetükben élő idős hozzátartozóikat, ismerőseiket a szükséges élelmiszerek és gyógyszerek beszerzésében, de kerüljék a személyes érintkezést. Az eddigi adatok alapján elmondható, hogy a 60 év felettiekre különösen veszélyes a koronavírus.

A hatósági karantén szabályainak megsértése és a bejelentési kötelezettség elmulasztása jelentős kárt okoz közösségünknek és súlyos jogi következményeket von maga után!

 

A nap legfontosabb híreiről ebben a cikkben számoltunk be.

A korábbi intézkedésekről itt olvashat. 

 

A fotó illusztráció, forrás: pixabay.com

Szólj hozzá!

Hirdetés