Hírek

Befejezték a Nagyrét utcát, a Batthyány útnál kezdődnek a munkák

Komló – Megtörtént a Nagyrét utca műszaki átvétele, az új útszakaszt még a nyáron átadják a forgalom számára. A Batthyány úton megkezdték a munkát.

Az önkormányzat munkahelyteremtő beruházásának részeként elkészült a Körtvélyes melletti iparterületezhet tartozó 780 méteres összekötőút. A pályázatot az Európai Unió és Magyarország Kormánya 410 Millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesítette. A pályázati program forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosította.

A beruházásnak köszönhetően a területen található 14 ipari ingatlan lett megközelíthető. Az út mellett teljes infrastruktúra is kiépült. Az új szakaszon 25 darab kandeláber biztosítja a közvilágítást. Emellett csapadékvíz elvezető rendszer, ivóvíz-, és szennyvízhálózat, illetve földgáz-vezeték és villamos energia ellátás kiépítése történt meg, így az újonnan kialakított 0,4 hektáros ipari parcellák teljes közművesítése megvalósult. Az elkészült beruházással az önkormányzat célja a vállalkozások támogatása, valamint a foglalkoztatás bővítése.

A fejlesztés a terület közlekedési feltételeit is javítja. A projekt keretében az új, Körtvélyest a Sikondai úttal összekötő útszakaszon 2 db autóbusz megállóhely is épült azzal a céllal, hogy a későbbiekben ez az útvonal a városi tömegközlekedési hálózatba bevonásra kerüljön.

Megújul a teljes Batthyány út

 

Még az idei  évben a Mecsekjánosi út csatlakozásától egészen a településrész körforgalmáig teljes szélességében felújítják a leromlott útszakaszt.

Egy 3,5 milliárd forintos kormányzati támogatásnak köszönhetően három másik projekttel együtt valósul meg a Komlót Kisbattyánal összekötő út teljes felújítása. A projekt összköltsége bruttó 325 millió forint.

forrás: Komló Város Önkormányzata

A projektben a buszmegállók meglévő peronjait elbontják és újraépítik. Két buszmegálló betonburkolatot kap, három pedig aszfaltburkolattal készül el. Az autóbusz-forduló aszfalt burkolata is megújul a kivitelezés során. A teljes szakaszon gondoskodnak a vízelvezetésről a bozótok irtásával, az átereszek és árkok tisztításával együtt.
A felújítási munkálatok során több ütemben kell számítani forgalomkorlátozásra, esetleg útlezárásra is, amellyel kapcsolatban az önkormányzat később ad ki tájékoztatás.

/forrás: Komló Város Önkormányzata/

 

Hirdetés