12.7 C
Komló
2023. március 26.
KezdőlapHírekFakivágások városszerte - reagált a Városgondnokság

Fakivágások városszerte – reagált a Városgondnokság

Komló – Januárban elkezdte a szokásos éves favágási, metszési munkálatokat a Városgondnokság. A kivágott növények láttán több helyi felháborodott, ezért rákérdeztünk mi alapján döntik el egy-egy fa sorsát.

Az utóbbi hetekben több fát is kivágtak a Városgondnokság munkatársai. Szilvásban a Vértanúk utcából Kenderföldön pedig a Petőfi utcából tűntek el növények. Mindkét helyen felháborodtak a lakók a kivágások láttán. Több helyi csoportban is téma volt, hogy indokoltan alkalmaztak-e ilyen drasztikus módszert a növényeken.

Eltűnt fasor a Vértanúk utcában. /olvasói fotó/

Szerettük volna megtudni, hogy milyen szempontok alapján ítélik kivágásra a fákat, hogy tervezik-e pótolni a növényeket, és azt is, hogy eddig hány fát kellett eltávolítaniuk. Ezek mellett a kivágott fák további sorsára is rákérdeztünk.

A Városgondnokságtól az alábbi hosszú és részletes közlemény érkezett, melyet teljes egészében, változtatás nélkül közlünk:

Közlemény a közterületen végzett „Veszélyes fák kivágása, fák ápolása, cserjék-sövények gondozása” című tevékenység kapcsán

Gallyazás, korona alakítás

Komló város területén, a téli időszak folyamán elvégzendő zöldterületi munkák közül kiemelkedő jelentőséggel bír a faállomány ápolását és korona alakítását, célzó gallyazási munka.

A munkával kapcsolatban nagy általánosságban elmondható, hogy egyik legfontosabb célként a rendezettség és az átláthatóság érzésének megteremtését tűztük ki. A fák ágainak eltávolításával több üzemeltetést elősegítő célt is megvalósítunk. Ezek közül az egyik, az adott terület könnyű gépi, illetve járműves megközelítése. A másik fontos szempont a közvilágítás minőségének javítása. A lámpák árnyékolásának megszüntetésével javul a hatékonyságuk, minek köszönhetően a jobb megvilágítást élvező területeken javul a közbiztonság is. A rendezett utcakép kialakításhoz kapcsolódóan történik meg a közlekedő utak -járdák, lépcsők- szabaddá tétele, és a parkoló járművek biztonságát veszélyeztető ágak eltávolítása is.

A gallyazás során csak azokat az ágak kerülnek eltávolításra, melyek a fent említett szempontok alapján nem megfelelő térállásúak.

A technológia három feladatrészt különít el.

  • Az alacsony térállású farészek gondozását kollégáink a földről, teleszkópos nyelű fűrészek segítségével végzik el. Munkájukhoz, korszerű, nagy teljesítményű akkumulátorral működtetett eszközt használnak, melyek alacsony szennyező anagykibocsátása, és minimális zajszintje kevésbé terheli meg a lakókörnyezetet.
  • A magasabban található lombrészek ápolását, alakítását kosaras gépjárművek segítségével végezzük. Ezen munkafolyamat során a fent említett szempontokon túl, figyelembe veszzük a társasházak igényeit is, miszerint homlokzatot megközelítő, és tetőre lógó ágakat távolítunk el. A megdőlt, idős fák egyensúlyi helyzetének javításának céljából levágásra kerülnek továbbá, a beteg, veszélyes térállású farészek is. A menthető egészségi állapotú fák esetén, a fagyöngy fertőzési gócokat távolítjuk el.
  • A társasházak környezetében a járművel meg nem közelíthetők fák, veszélyes, épített elemben kárt okozó ágainak eltávolítását, minősített, alpin technikával dolgozó vállalkozó végzi. A komoly felkészültséget igénylő munkafolyamat teljesítése, lényegesen több időbe kerül. A társasházaktól érkező bejelentések a Városgondnokság informatikai rendszerében regisztrálásra kerülnek, és súlyossági fokuknak megfelelő sorrendben teljesülnek.

Az egész év tekintetében szűknek mondható téli időszak során, igyekszünk a lehető legtöbb gallyazási munkát elvégezni, hogy közterületeink újra nem csak szépek, de biztonságosak is legyenek.

Cserjemetszések, sövények gondozása

A közterületeken található cserjés -bokros állomány gondozása is a téli időszakban történik. A sok esteben túlkoros, kezelhetetlen méretű bokrok és elhanyagolt sövényrészek metszésének célja, hogy az elöregedett részek eltávolításával helyet adjunk a fiatal hajtásoknak. Frissebb, zöldebb, virágosabb lesz a növény, díszítő értéke nő. Az elterülő, zárt cserjefoltok megszüntetésének köztisztasági szempontból van jelentősége. A bokrok aljában gyakran jelentős mennyiségű hulladék (kommunális, növényi eredetű) halmozódik fel, melynek eltávolítása nehezen vagy egyáltalán nem lehetséges. A zárt bokros részek hasonlóan a takarást előidéző faágakhoz, akadályozzák a megfelelő közvilágítást, rontva ezzel az adott terület közbiztonságát. A társasházak közvetlen környezetének alakítása során lehetőségeinkhez mérten figyelembe vesszük a lakóközösség igényeit is, de azok teljesítése kizárólag, a fent említett szempontok előtérbe helyezése mellett történik meg. A rendezett, lakók által folyamatosan karbantartott részek esetében csak különleges, üzemeltetői szempontokkal való ütközés esetén avatkozunk be.

A sövények gondozásával kapcsolatban fontos megjegyezni, hogy különösen nagy munkaigényű zöldfelületről van szó. Városunk területén számos utca díszét képezi sövény, melyek állapota igen eltérő lehet. Nagy általánoságban elmondható, hogy rendezett hatást csak akkor keltenek, ha szabályos geometria formákba foglalt, frissen nyírott felületeket alakítunk ki rajtuk. Ezen felületek megtartása gyakorta havi több alkalmas beavatkozást is igényel. A rendelkezésre álló gépparkunk alapján, fontos szempont tehát, a megfelelő nyírási magasság kialakítása. A városszerte végzett sövényalakítási munkáink elsődleges célja tehát, a fenntartható jó esztétikai minőség megteremtése.

Elöregedett, beteg fák kivágása; pótlások

A 2021-es év folyamán felmérést végeztünk a már meg nem menthető, feltétlenül kivágásra ítélt fák beazonosításának céljából. A felmérés során számba vettük a fagyönggyel súlyosan fertőzött egyedeket, a túlkoros veszélyes fákat, és a már élettelen, kiszáradt fákat is. Mind közül legveszélyesebb tényezőként a kiszáradt, élettelen fák eltávolítást tartjuk létfontosságúnak. Az ezévi adatok alapján a tavaly kivágásra került 32 db fán túl jelenleg 205 db, élettelen fa áll Komló város közterületein, melyek kivágása az elkövetkező három évben elodázhatatlan.

A fagyönggyel súlyosan fertőzött, jelenleg élő fáink tekintetében elmondható, hogy az elkövetkező 3 év szintén, kritikus időszakként jelentkezik majd. Az elmúlt időszakra jellemző enyhe lefolyású teleink miatt a fertőzött fák nehezebben állnak ellen a fagyöngy okozta terhelésnek. A kiszáradt fák száma így, becslésünk szerint éves szint 15%-kal emelkedik majd. A folyamatot figyelemmel kísérjük.

 

A fák kivágásának menetéről a következő tájékoztatást adjuk.

  • A kiszáradt, élettelen fák kivágása során a fák állapotának felmérését a városi Főkertész végzi el. A hatályos jogszabályoknak megfelelően az előírt törzskerület feletti fák jegyzőkönyvezésre kerülnek. Kivágásuk kapcsán a Városgondnokságot pótlási kötelezettség nem terheli.
  • Élő, azonban beteg vagy fagyönggyel súlyosan fertőzött fák tekintetében az eljárási rend a következő. A fa állapotának felmérést a városi Főkertész végzi el. Az egészségi állapot felmérése során figyelembe veszük a fa életkorát, várható élettartamát, egyensúlyi jellemzőit, és eszmei értékét is. Kivágási igény esetén a Városgondnokság „kivágási engedély kérelmet” nyújt be a városi jegyzőnek. A fa tényleges kivágása, kizárólag jegyzői engedély megküldése után lehetséges. Élő fák kivágása estén a jogszabályi megfelelés alapján a Városgondnokságot pótlási kötelezettség terheli, melynek pontos paramétereit az adott fára benyújtott kivágási engedély dokumentációja tartalmazza.
  • Élő, egészséges fák kivágása csak különleges, indokolt esetben történik meg. Ezek közül leggyakoribb eset az, amikor a város területén létesítendő új épületkomlpexum kapcsán az egészséges fa sajnos, az építkezés útjában áll. Gyakran fordulnak hozzánk lakóközösségek is, hogy az társasházi környezetben megítélésük alapján gondot okozó fa áll. Ezen kérések megítélése a városi Főkertész feladata. Az engedélyezéssel és pótlással kapcsolatos ügymenet a fentiekben leírttal megegyező.

A közterületen álló fáink kiszáradásának leggyakoribb indoka a fák lombkoronáját elborító, invázív félélősködő növény a fagyöngy (Viscum album). Az elmúlt évek tapasztalati alapján elmondható, hogy a fák erős visszametszésével való famentési törtevéseink sajnos nem hoztak megfelelő eredményt. A fertőzés ugyanis jól látható módon nem csak egy-egy egyedet érint, hanem teljes utcaszakaszok fertőzöttségéről beszélhetünk, így a metszést követő években, a beavatkozáson átesett egyeden újra megjelentek a fagyöngy képletek. Anyagi szempontból vizsgálva a problémát, hosszútávú megoldásként a városi fertőzött faállomány, fertőzéssel ellenálló fajokra való cseréje tűnik megvalósíthatónak. Ennek érdekében a már menthetetlen egyedeket kivágjuk, és helyükre ellenállóbb, azonos fajokból álló, városképi szempontból is megfelelő fasorokat telepítünk.

4. Hulladék kezelés, gazdálkodás

A zöldterületi cserjemetszés és fakivágási munkáink során keletkező hulladékot a következő módon kezeljük, és hasznosítjuk. Azokat az ágakat és vékonyabb hajtásokat melyek kalóriatartalmuknál fogva tüzelési szempontból nem megfelelőek, a város Kisbattyáni úton létesitett zöldhulladék kezelő és komposztáló telepére szállítjuk. Az itt deponált anyagot egy speciális munkagép segítségével daráljuk, aprítjuk. Az apríték egy része komposztálásra kerül, a fennmaradó részt pedig a városi játszóterek és parkok ütéscsillapító közegeként hasznosítjuk.

A magas kalóriatartalmú farészek, törzsek, vastagabb ágak hasznosítása a következő képen történik. A szállításra alkalmas állapot kialakítása után a város tulajdonában lévő dávidföldi telephelyen kerülnek eltárolásra. A kamerás rendszerrel ellenőrzött telehelyen, a felhalmozott faanyag hasznosítását a város tulajdonában lévő épületek fűtése során valósítjuk meg. Ide tartozik a dávidföldi betonüzem, a Városgondnokság Kossuth utcai telephelyének épülete, és a Mecsekjánosiban létesített ebtelep kiszolgáló épületei is. Fontos megemlítenünk, hogy ezen telehelyek más fűtési rendszerrel is rendelkeznek, tehát a felhalmozott tűzifa mennyiség, nem feltétlen és egyoldalú kiszolgálója e célnak. Tehát semmilyen párhuzam sem vonható, a közterületen kivágott veszélyes fák száma, és az épületek fűtési igénye közé! A kivágások egyetlen és közérdekű célja, hogy a városi parkjaink biztonságosak és hosszú távon gazdaságosan fenntarthatóak legyenek.

A Városgondnokság munkatársai által a közterületen megvalósított feladatok, legyenek azok bármilyen jellegűek is, a lakókörnyezetekben történő beavatkozások miatt mindig a lakóközösség figyelmét felkeltve, a megszokott napi rutinokban fennakadást okozva, a közösség egy bizonyos részében felháborodást keltenek. A köztudat számára hasznos gondolatként kívánjuk átadni, hogy munkánk sosem öncélú, és kizárólag egy könnyebben élhető, minden korosztály számára megfelelő lehetőségeket és mindennapokat teremtő városi környezet kialakításáért dolgozunk. A közterületek fenntartásáért és fejlesztéséért feleőséggel tartozunk és ezt vállaljuk is. Ennek a gondolatnak megfelelőn városunk polgáraitól türelmet kérünk, továbbá azt, hogy feladatok megvalósításához szükséges akadályoztatások kapcsán türelemmel és továbbra is segítő szándékkal legyenek felelős döntéseink irányába.

5. Fapótlások

A még élő, de kivágásra kerülő fákhoz kapcsolódóan a Városgondnokságot fapótlási kötelezettség terheli. A kivágott fák vágási engedélyekben meghatározott pótlási feladatairól összesített feljegyzés készül. A pótlásként ültetett fák, nem egyértelműen a kivágási helyszínen, hanem gyakran más helyrajzi számú területen kerülnek elültetésre. Ennek az eljárásnak az oka az, hogy fenntartási szempontból ideális fasűrűség kialakítása során bizonyos területeken többlet, más helyszíneken hiány mutatkozik. Az ültetési helyszínek kijelölése az városi Főkertész feladata, de az önkormányzati képviselők igényeit szem előtt tartva a legtöbb esetben, ez ügyben egyeztetés történik.

A 2021-es év során is város szerte több mint száz db, többszörösen iskolázott, földladbás csemete ültetését valósítottuk meg. A teljesség igénye nélkül a helyszínek a következők: úniós játszótér Körtvélyes; KRESZ park; Alkotmány u.; Altáró emlékhely; Gesztenyés nagyjátszótér; Kazinczy u. játszótér; Holocaust emlékhely; Függetlenség u. játszótér; Bányász u. játszótér; Petőfi tér játszótér; Benczúr u. játszótér; Mecsekjánosi Iskola u. játszótér; Körtvélyes külterület.

A 2022-es év során is hasonló lendülettel kívánjuk pótolni a zöldterületen keletkezett hiányokat. Az idei ültetések tervezett ideje az őszi időszak október, november hava.

Komló, 2022. február 14.
Bareith Péter
intézményvezető

- Hirdetés -spot_img

Kövess minket

8,536RajongókTetszik
60KövetőKövetés
29FeliratkozóFeliratkozás
- Hirdetés -spot_img

Minden más