Hírek

Egy év alatt közel a duplájára nőtt a bűncselekmények száma a városban

Komló – Közzétette szokásos éves beszámolóját a Komlói Rendőrkapitányság. A dokumentumból aggasztó képet kaphatunk a város és vonzáskörzetében történt bűnesetek számáról.

A beszámoló szerint a Komlói Rendőrkapitányság teljes illetékességi területén a regisztrált bűncselekmények száma egy év alatt közel a duplájára nőtt. Míg 2018-ban 669 bűnesetet regisztráltak, addig ez a szám 2019-ben 1197-re nőtt. Ez 528-cal több regisztrált bűnesetet jelent, mint egy évvel korábban.

Összes rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmény 2010-2019 /forrás: Komlói Rendőrkapitányság/

Még rosszabb a helyzet, ha csak a városban történt bűncselekmények számát nézzük. Az elkövetés helye szerint regisztrált bűncselekmények, az előző évi 355-ről nagymértékben, 857-re emelkedett. Árnyalja a képet, hogy ennek okaként egy társasházak sérelmére elkövetett csalássorozatot neveznek meg, mely jelentősen megemelte a bűncselekmények számát.

További adatok:

  • A közterületen elkövetett cselekmények kismértékben, 82-ről 79-re csökkentek Komló területén.
  • A kiemelten kezelt bűncselekmények száma 191-ről 147-re csökkent. A rendőrkapitányság illetékességi területén a kiemelten kezelt bűncselekmények közül pedig nem indult büntetőeljárás emberölés, valamint embercsempészés miatt.
  • A testi sértések száma Komlón 11 esetről 21 esetre növekedett, ezen belül a súlyos testi sértések száma 6-ról 16-ra emelkedett. A városban elkövetett garázdaságok tekintetében az előző évi 7 esethez képest emelkedés látható, 15 bűncselekmény történt.
  • 
Az előző év adataihoz mérten kevesebb (4-ről 3-ra) az esetszáma a kiskorú veszélyeztetése bűncselekménynek.
  • A kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények közül a terjesztői magatartásúak száma 1-ről 0- ra csökkent.
  • Az előző évi 151-ről 91-re csökkent a lopások száma, míg a lakásbetöréseké 32-ről 13-ra. Komló területén, ezek a 2019. évi adatok egyúttal az elmúlt 10 év legalacsonyabb értékei is, mely pozitív változás.
  • Komlón 2018 évben és 2019 évben nem történt személygépkocsi eltulajdonítása, ahogy zárt gépjármű feltörés sem.
  • Növekedett viszont a vagyon elleni erőszakos bűncselekmények közé tartozó rablás száma 0-ról 3-ra, illetve a zsarolás 0-ról 1-re.
  • Kifosztást, orgazdaságot, valamint a jármű önkényes elvételét 2019. évben a várost érintően nem regisztráltak.
  • Komlón a közterületen elkövetett kiemelten kezelt bűncselekmények esetszáma 47-ről 40-re csökkent.

Eredményesek a nyomozások

A rendőrkapitányság nyomozáseredményessége a 2018. évi 64,4 %-ról 75,4 %-ra, az elmúlt 10 év legmagasabb értékére emelkedett.

A balesetek száma viszont nőtt

A személyi sérüléssel járó közúti közlekedési balesetek száma (61-ről 101-re) emelkedett. Ezen belül a halálos kimenetelű balesetek száma stagnált (2-2), míg a súlyos sérüléssel (14-37) illetve a könnyű sérüléses balesetek száma növekedett (45-62).

/eredeti címlapkép: Sziklai Balázs, forrás: google/

Hirdetés