Hírek

Megtartotta alakuló ülését az önkormányzat

Komló – Megtartotta első, alakuló ülését a komlói önkormányzat 2019. december 5-én.

Az ülésen teljes volt a létszám, mind a 12 megválasztott képviselő jelen volt. Polics József polgármester köszöntötte a jelenlévőket, majd megnyitotta az ülést.

Rögtön az első percekben kiderült, hogy az alpolgármester személyében nem sikerült megegyezniük a feleknek, ezért az alakulóülésen elnapolták ezt a napirendi pontot. Helyette egy új napirendi pont került tárgyalásra, a jogi ügyrendi és közbeszerzési bizottság tagjainak megválasztása.

A helyi választási bizottság elnökének beszámolójával kezdődött az ülés érdemi szakasza

Lóránt Ákos a helyi választási bizottság elnöke tartott beszámolót a választás lebonyolításáról és eredményéről, majd gratulált a megválasztott képviselőknek és jó munkát kívánt.

A képviselő-testületet, mint ismert 7-5 arányban alkotják, a Komló Összeköt Egyesület képviselői a Fidesszel szemben.

A Fidesz a választások után megváltoztatta a kompenzációs listás helyeinek névsorát, így Bareithné Benke Nikolett, Orsós Ferenc és Vízhányó András alkotja a párt helyi frakcióját, Polics József polgármesteren és Pálfi László képviselőn kívül.

A Komló Összeköt jelöltjeinek névsora a következőképpen néz ki: Kispál László, Dr. Barbarics Ildikó, Dr. Pál Gabriella, Hidegkuti Szabolcs, Jégl Zoltán, Gerencsér Ágnes, Jurinovits Miklós.

Esküt tettek a képviselők

Ezután következtek az eskütételek, a megválasztott képviselők és a polgármester is letette esküjét. Majd a jelenlévő két országgyűlési képviselő Hohn Krisztina és Dr. Hoppál Péter tartottak rövid köszöntőbeszédeket. Mindkét képviselő a közös munka, és az együttműködés fontosságáról beszélt, majd biztosították a várost támogatásukról.

Megválasztották a jogi ügyrendi és közbeszerzési bizottság tagjait

A felek mint említettük nem tudtak megegyezni az alpolgármesterek személyében, Polics József viszont ennek ellenére mint egy gesztusként felajánlotta, hogy a bizottságokkal kapcsolatban bármilyen javaslatát megszavazza a Komló Összekötnek, nem mintha erre szüksége lenne a többségben lévő másik félnek.

Miután Dr. Barbarics Ildikó a KÖT nevében ismertette a bizottságba jelöltek névsorát viszont mintha egy kicsit megfagyott volna a levegő a teremben. Elnökként saját magát, tagként Dr. Pál Gabriellát külsős bizottsági tagként pedig Ferenczy Tamást javasolta. A korábbi ígérethez híven a testület egyhangúlag elfogadta a javaslatot.

Ezt követően rövid szünet következett.

A szünet után hivatalosan is megalakultak a frakciók. A Fidesz frakció elnöke Bareithné Benke Nikolett, a frakcióvezető helyettes Pálfi László, a tagjai pedig Polics József, Orsós Ferenc és Vízhányó András lettek.

A Komló Összeköt Egyesület, frakcióvezetője Dr. Barbarics Ildikó lett, tagjai pedig: Hidegkuti Szabolcs, Jégl Zoltán, Gerencsér Ágnes, Jurinovits Miklós, Dr. Pál Gabriella és Kispál László lettek.

Megállapították a polgármester illetményét

A polgármester illetményét jogszabály határozza meg, eszerint bruttó 698 ezer forint fizetés és havi bruttó 104403 forint költségtérítés illeti meg.

 Elfogadták a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletet

Dr. Barbarics Ildikó módosító indítványt nyújtott be, mely legfontosabb része szerint a polgármester átruházott hatásköreinek jelentős része a jogi ügyrendi és közbeszerzési bizottság hatáskörébe került. Vagyis több fontos kérdésben nem lesz egyedüli döntési joga a polgármesternek, a Ferenczyt is tagjai között tudható bizottsággal kell egyeztetnie.

Barbarics hangsúlyozta a polgármesternek valamennyi a törvényben biztosított hatásköre továbbra is megmarad, illetve plusz hatáskörökkel is rendelkezni fog a továbbiakban is. Viszont több olyan fontos jogosítvány is kikerül a kezéből melyekkel eddig egyedül dönthetett.

Polics a beterjesztett SZMSZ egy pontjában módosító javaslatot nyújtott be, mely szerint, ha 24 órán belül nem születik döntés a jogi ügyrendi és közbeszerzési bizottságban, akkor a polgármesteré legyen az utolsó szó. Javaslatát azzal indokolta, hogy nagyban megnehezíti a döntéshozást az új módosítás, továbbá hangsúlyozta a döntéseiért mindig felelősséget vállalt.

Javaslatát 7-5 arányban elutasította a testület.

A KÖT indítványában további két bizottság felállítását javasolták:

  • Humán bizottság (7 fő)
  • Pénzügyi és gazdasági bizottság (5 fő)

Dr. Barbarics Ildikó által benyújtott indítványt 7-5 arányban elfogadta a testület.

A bizottságok összetétele a következőképpen alakult:

Humán bizottság:

elnök: Jégl zoltán, tagok: Gerencsér Ágnes, Hidegkuti Szabolcs, Pálfi László, kültagok: Reszelőné Cser Anna Sarolta, Hegedüs Norbert, Kovács Istvánné

Pénzügyi ellenőrzési és gazdasági bizottság:

elnök: Kispál László, tagok: Jurinovits Miklós, Hidegkuti Szabolcs, kültagok: Neff Imre, Obert László

A bizottságok tagjait 7-5 arányban szavazta meg a testület.

 

 

 

Szólj hozzá!

Hirdetés